Aangepast rooster te water i.v.m. het Corona virus.

rooster-te-water-laten-2020

 

Beste HZV leden,

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte en het advies van het RIVM, willen wij u in de gelegenheid stellen uw boot te water te laten. Dit past op dit moment binnen het advies van het RIVM, mits we voldoende aandacht houden voor de randvoorwaarden:

 

  • Was je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden.
  • Probeer 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.

Hoe gaat het zaterdag in zijn werk? De havencommissie stelt een ploeg samen (Erwin Sikking, Frank van Gool, Erik-Jan Hagenaar, John van Gent, Joop Muller, Frank Peetoom) om  boten die nog op de kant staan in het water te laten, al dan niet in het bijzijn van de eigenaar. Uiteraard met toestemming van de eigenaar, anders blijft de boot gewoon op de kant staan. We willen benadrukken dat we gezien de omstandigheden er alle begrip voor hebben als u niet wil dat uw boot te water gaat, maar horen dat dan graag zo snel mogelijk. Gelieve contact op te nemen met Erwin Sikking (hzv1922@gmail.com).

 

Bij verkoudheid, ziekte of wanneer een booteigenaar aangeeft niet aanwezig wil of  kan zijn, dan meldt hij of zij dit bij Erwin. Erwin heeft het schema aangepast om te voorkomen dat er teveel leden tegelijk aanwezig zullen zijn. In de bijlage vindt u het

aangepaste schema.

 

Anders dan anders:

  • Kom op tijd, maar niet te vroeg.
  • Als er genoeg helpende handen zijn ga dan naar je eigen boot of naar huis.
  • Zoek elkaar zo min mogelijk op.

Het clubhuis blijft gesloten, dus neem zelf lunch mee!

 

We zullen wel proberen voor koffie en thee te zorgen.

 Algemene Leden Vergadering

 

Verder zal de ALV niet doorgaan. Het voorstel is dat we de ALV voor deze keer schriftelijk zullen houden. Vreemd, maar het is voor deze keer niet anders. Teksten zullen worden afgedrukt in de HZV-praat. We hebben het uitbrengen van het clubblad vertraagd om hierop in te kunnen spelen. Mochten hier vragen over zijn vanuit de leden, dan kunnen deze per mail bij het secretariaat worden ingediend. Het bestuur zal hier per nieuwsbrief op reageren of persoonlijk indien gewenst.

 

Het bestuur van de Haarlemse Zeilvereniging