Haven & Stalling

Aanvraag/wijziging zomerstalling

Het formulier aanvraag zomerstalling/wachtlijst behoeft alleen ingestuurd te worden bij wijziging tov van de vorige zomerstalling. Indien het formulier niet voor 7 januari van het nieuwe jaar, door de havencommissie is ontvangen, gaan wij er vanuit dat u geen wijzigingen in de zomerstalling wenst. In het geval dat u vorig zomerseizoen een stallingsplaats had, heeft u getekend dat u deze plaats reserveert tot wederopzegging. Indien u geen formulier instuurt bent u verplicht de komende zomerstalling te betalen. Na ontvangst van het volledige stallingsgeld wordt uw stallingsplaats definitief gereserveerd (zie artikel 12 van het jachthaven reglement). De zomerstalling loopt van 1 april tot 14 oktober.

Aanvraag tot plaatsing op de wachtlijst zomerstalling

Indien u voor de zomer van het lopende jaar nog geen zomerstalling heeft maar daar in de toekomst wel gebruik van wilt maken, kunt u zich op de wachtlijst laten plaatsen. Als u van plan bent een andere boot te kopen dan is het verstandig om u alvast op de wachtlijst te laten plaatsen. Indien u al op de wachtlijst staat, dient u ter bevestiging van uw interesse het formulier te versturen aan de havencommissie. Indien het formulier niet voor 7 januari van het nieuwe jaar, door de havencommissie is ontvangen, vervalt uw plaats voor zomerstalling op de wachtlijst.