Vrijwilligers beleid & Vertrouwenspersoon


Ook in de sport komt helaas grensoverschrijdend ongewenst gedrag voor.
Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.
Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, gratis.

Een vereniging als de Haarlemse Zeil Vereniging kan ook niet bestaan zonder het vele werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. Van iedereen die lid wordt van de HZV wordt dan ook verwacht dat zij zich inzetten voor het voortbestaan van de vereniging om daarmee de continuïteit te waarborgen. Het bestuur is van mening dat we ons in moeten zetten om de risico’s van grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te houden en mocht dit onverhoopt toch plaats vinden de drempel om dat bespreekbaar te maken of daarvan melding te doen zo laag mogelijk te maken.

De HZV heeft zich ook verplicht tot het naleven van de regels op dit gebied die opgesteld zijn door het NOC-NSF. Wij doen dit in eerste aanzet door een aanname beleid vrijwilligers te voeren en het eisen van een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) van de vrijwilliger. Ook kunnen wij eventuele referenties natrekken.

Dit is opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de HZV.

Dit betekent dat wij per 1 maart 2021 van die vrijwilligers die op enigerlei wijze met kinderen werken een VOG eisen. Voor vrijwilligers HZV wordt een VOG gratis verzorgd.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Leden van de HZV (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de sportbond of bij het Vertrouwenspunt Sport.

Vertrouwenscontactpersonen voor de Haarlemse Zeil Vereniging zijn:

Hildegard Hoenderdos-Mouwen, v/h docent Gezondheidskunde
Mobiel            0641908695
Email             hildegard.hoenderdos@hotmail.com

Fons Hoenderdos
Mobiel            0648780461
Email             fons.hoenderdos@xs4all.nl