Lid worden – FAQ

Kan ik lid worden van de HZV?

Ja, bij voorkeur nemen wij nieuwe leden aan gedurende het zeilseizoen (april - medio oktober) omdat het dan makkelijker is met het kandidaat-lid in gesprek te komen. We vertellen dan wat het lidmaatschap van de HZV inhoudt. Neem voordat je langs komt eerst contact op met de secretaris (023-5253655), want de haven is niet vrij toegankelijk.

Kan ik mijn boot stallen bij de HZV?

In onze haven liggen alleen boten van leden van de vereniging en soms (voor enkele dagen) van passanten. Je moet dus lid zijn van de HZV. Momenteel hebben we een wachtlijst voor stalling in het water. Als je lid bent kun je je op de wachtlijst laten plaatsen. Voor stallingplaatsen op de wal is er geen wachtlijst maar dat wil niet zeggen dat er plaatsen vrij zijn.

Moet ik een zeilboot hebben om lid te worden?

De meeste leden hebben een boot, maar ook zonder boot kun je lid worden. We gaan er dan wel van uit dat je van plan bent binnen een redelijke termijn een boot aan te schaffen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om lid te worden en vervolgens alleen gebruik te maken van de verenigingsboten.

Wat wordt er van een (nieuw) HZV lid verwacht?

De HZV draait al ruim 90 jaar volledig op het werk dat de leden op vrijwillige basis verrichten voor de vereniging. Van nieuwe leden verwachten wij dat zij daar een bijdrage aan leveren. Dat kan op vele manieren: meedoen aan de werkavonden, je aanmelden voor de bardienst of hand- en spandiensten verlenen bij verenigingsactiviteiten. Het maakt niet uit of je twee linkerhanden hebt: op de accommodatie is altijd wel behoefte aan opruimers of clubhuispoetsers.

Kan ik of kunnen mijn kinderen zeiltraining volgen bij de HZV?

De vereniging verzorgt zeiltrainingen in principe voor leden, maar als er plaatsen over zijn kunnen we soms ook niet-leden plaatsen. De inschrijving van zeiltraining vindt altijd plaats via een inschrijfformulier in het kerstnummer van ons verenigingsblad of op deze site onder de knop zeiltraining. De inschrijving is altijd snel vol. We geven trainingen in kielboten (voor volwassenen), Splash en Optimist. Voor de jeugd is er beperkt de mogelijkheid om gebruik te maken van verenigingsboten. Maar ook hier geldt: verenigingsleden hebben voorrang op mensen die geen lid zijn.

Wat zijn de tarieven voor contributie en stalling?

De tarieven voor contributie zijn:

Seniorleden (18 jaar en ouder) € 66,00
Jeugdleden (tot 18 jaar) € 33,00
Donateurs € 40,00

Voor nieuwe seniorleden geldt als entreegeld, eenmalig € 66,00
Dit betekent dat je de eerste maal het dubbele contributie tarief in rekening gebracht krijgt.

Het tarief voor de stalling wordt berekend per m². De actuele tarieven voor de stalling kun je opvragen bij de commissaris zeil- en havenzaken (0653613960

Mag ik ook met een motorboot lid worden?

De HZV is een vereniging waarbij de nadruk ligt op de zeilsport; de verenigingsactiviteiten zijn daar op afgestemd. Je kunt lid worden met een motorboot, maar stalling plaatsen voor motorjachten zijn in principe bestemd voor bestaande leden die hun zeiljacht verwisselen voor een motorschip.

Welke activiteiten organiseert de HZV?

De HZV organiseert heel veel, een greep: Pinkstertocht, Zomerfeest, Najaarstocht, zeiltraining, wedstrijden, cursussen, lezingen, winteractiviteiten, Paasactiviteiten....

Hoe worden de leden geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de HZV?

Zes keer per jaar verschijnt de HZV Praat, het clubblad van de vereniging. Dit is een belangrijk blad omdat hierin naast leuke verhalen ook diverse roosters en aanmeldingsformulieren worden opgenomen. Verder is er deze website en worden er twee algemene ledenvergaderingen gehouden. Één in het voorjaar waarin onder andere de jaarrekening op de agenda staat en één in het najaar waarin de begroting voor het komende verenigingsjaar besproken wordt.