Verlenging winterbedientijden in de regio

Het corona virus heeft geleid tot een onderbezetting in sluis- en brugpersoneel bij alle vaarwegbeheerder in de regio..
Daarom is besloten de zomerbedientijden in de hele regio West-Holland m.i.v. 1 juni 2020 in te laten gaan.
De kans bestaat dat dit al naar gelang de omstandigheden nog verlengd kan worden.
Daarover wordt u uiteraard tijdig geïnformeerd.
Wel heeft het Watersportverbond er bij de vaarwegbeheerders sterk op aan gedrongen om tijdens de Paasdagen de zomerbedientijden te hanteren.