Bestuursreglement Alcoholwet maart 2023

Hier onder staat de link naar het reglement dat op de ALV 31 maart 2023 ter goedkeuring voorligt.

Klik hier voor het reglement