Coronavirus, hoe treft dit de HZV

28 maart 2020

Beste leden van de HZV

In de Veiligheidsregio Kennemerland, waaronder de gemeente Haarlem en Haarlemmermeer vallen, is per 27 maart  2020 om 15:22 een nieuwe noodverordening van kracht. In artikel 2.5b Verbod sanitaire voorzieningen recreatie staat het volgende:
Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden geopend te houden. Voor de volledige tekst verwijs ik jullie naar onderstaande link.
https://www.vrk.nl/Nieuws/2020/03/27/Nieuwe-noodverordening-van-kracht  

Gevolgen voor de HZV
Per direct zijn ALLE sanitaire voorzieningen gesloten.
Langdurig recreatief gebruik, ofwel overnachten op de boot, is niet toegestaan.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.Laten we met elkaar ervoor zorgen dat verdere maatregelen niet nodig zijn. Spreek gerust een ander aan als het niet zo gaat als afgesproken. Laten we met elkaar ervoor zorgen deze crisis zo snel mogelijk te boven te komen. We rekenen op jullie hulp.

Het bestuur van de Haarlemse Zeilvereniging

Eerder bericht. dd 23 maart

Beste leden van de HZV

Inmiddels zijn de maatregelen vanuit de regering verlengd tot 1 juni en verscherpt. Ook samenkomsten van minder dan 100 personen zijn niet meer toegestaan zoals eenieder heeft kunnen vernemen via de zojuist uitgezonden persconferentie.

 

Derhalve worden alle verenigingsactiviteiten opgeschort.

De volgende aanvullende maatregelen zijn belangrijk dat ze ook bij de HZV in acht worden genomen!

Blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep, ga alleen. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook op de boot geldt: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven.

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen.

Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten. We rekenen op uw medewerking in dezen.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

Laten we met elkaar ervoor zorgen dat verdere maatregelen niet nodig zijn. Spreek gerust een ander aan als het niet zo gaat als afgesproken.

Zeiltraining

Helaas zullen we de zeiltraining niet kunnen laten beginnen zoals gepland. Momenteel is er nog geen enkel zicht op het eventuele verloop en dat maakt het maken van nieuwe plannen lastig. We hopen toch later dit jaar nog met een alternatief te kunnen komen.

Paasbrunch en Pinkstertocht 

Helaas zullen deze evenementen vanwege de verlenging van de maatregelen niet plaats kunnen vinden.

Het clubhuis blijft gesloten.

 Algemene Leden Vergadering

Verder zal de ALV niet doorgaan. Het voorstel is dat we de ALV voor deze keer schriftelijk zullen houden. Vreemd, maar het is voor deze keer niet anders. Teksten zullen worden afgedrukt in de HZV-praat. We hebben het uitbrengen van het clubblad vertraagd om hierop in te kunnen spelen. Mochten hier vragen over zijn vanuit de leden, dan kunnen deze per mail bij het secretariaat worden ingediend. Het bestuur zal hier per nieuwsbrief op reageren of persoonlijk indien gewenst.

Het bestuur van de Haarlemse Zeilvereniging