Havenreglement

Dit reglement staat ter goedkeuring op de agenda van de ALV op 26 november. Tot die tijd geldt het oude reglement dat in de “oude” statuten is opgenomen.

Havenreglement bekijken