Aanpak overlast waterplanten: vul de enquête in!

Hierbij aan alle leden het verzoek om de enquête Overlast waterplanten in te vullen. Mogelijk worden er dan stappen ondernomen om iets aan de overlast te doen. Hieronder het bericht van het KNWV.   Het Watersportverbod, Sportvisserij Nederland, het Platform Waterrecreatie, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en HISWA Vereniging hebben de handen ineengeslagen om de overlast … Meer lezen

Stremming door verwijderen Drecht brug Leiden

Hieronder een bericht van het projectteam N207 Noord​. De eerste genoemde stremming lijkt niet voor problemen te zorgen. De tweede stremming ligt in de zomerperiode. De provincie Zuid-Holland start in februari 2016 met de sloop van de Drechtbrug (N207) bij Leimuiden. Met deze mail informeren wij u over de werkzaamheden van de komende tijd. ​Het vervangen … Meer lezen