Stremming door verwijderen Drecht brug Leiden

Hieronder een bericht van het projectteam N207 Noord​. De eerste genoemde stremming lijkt niet voor problemen te zorgen. De tweede stremming ligt in de zomerperiode.

De provincie Zuid-Holland start in februari 2016 met de sloop van de Drechtbrug (N207) bij Leimuiden. Met deze mail informeren wij u over de werkzaamheden van de komende tijd.

​Het vervangen van de brug is een ingrijpende operatie. De provincie voert de sloop en de bouw van de nieuwe brug daarom gefaseerd uit. Om de brug te kunnen vervangen worden de wegen Vriezekoop Noord en Vriezekoop Zuid ter hoogte van de brug tijdens de werkzaamheden afgesloten. Om de woningen en bedrijven aan Vriezekoop Zuid bereikbaar te houden komt er in de week van maandag 25 januari tot en met donderdag 24 maart 2016 een ponton haaks over de Drecht te liggen. Voor het vaarverkeer is de Drecht ter hoogte van de Drechtbrug tijdens deze periode gestremd.

De tijdelijke pontonbrug komt aan de oostkant van de Drechtbrug te liggen en is toegankelijk voor fietsers, voetgangers en autoverkeer tot 35 ton. Het ponton wordt in de week van 25 januari 2016 geplaatst. Voertuigen boven de 35 ton rijden om via Bilderdam. Hulpdiensten kunnen wel van het ponton gebruikmaken.

Stremmingen vaarverkeer

In verband met het plaatsen van de tijdelijke pontonbrug over de Drecht is vanaf maandag 25 januari 2016 het vaarverkeer gestremd. Vaarverkeer met een doorvaarthoogte tot 2.40 m kan omvaren via de Leidschevaart. Vaartuigen hoger dan 2.40 m moeten een alternatieve route kiezen. Deze stremming is van kracht tot en met 24 maart 2016. Een tweede stremming voor het vaarverkeer zal naar verwachting van 1 juli tot 5 augustus 2016 plaatsvinden.

Regio beter bereikbaar

De N207, de langste provinciale weg van Zuid-Holland, loopt van Hillegom naar Bergambacht. De verbreding van de weg is onderdeel van de maatregelen die de provincie neemt om knelpunten tussen Leimuiden en Gouda/Bergambacht op te lossen. Door de maatregelen ontstaan er minder files en worden sluiproutes overbodig. Samen met omliggende gemeenten verbeteren we de doorstroming in het gebied. Zo maken we de regio beter bereikbaar en versterken we de economie. Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden nog vragen hebben of een melding willen maken dan kunt u deze sturen aan zuidholland@pzh.nl.​ Meer informatie: http://www.zuid-holland.nl/n207drechtbrug