Aanpak overlast waterplanten: vul de enquête in!

WaterplantenHierbij aan alle leden het verzoek om de enquête Overlast waterplanten in te vullen. Mogelijk worden er dan stappen ondernomen om iets aan de overlast te doen. Hieronder het bericht van het KNWV.

 

Het Watersportverbod, Sportvisserij Nederland, het Platform Waterrecreatie, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en HISWA Vereniging hebben de handen ineengeslagen om de overlast van waterplanten in Nederland in kaart te brengen middels deze enquête. Ze hopen dat zo veel mogelijk waterrecreanten de enquête in willen vullen, en zo aangeven waar en wanneer zij in 2015 overlast hebben ervaren én wat deze overlast heeft betekend voor hun plezier en veiligheid.

De resultaten worden door de genoemde zes partijen gepresenteerd aan de overheden. Inzet van deze gesprekken is om te komen tot een structurele oplossing van de waterplantenoverlast.  

Het invullen van de enquête neemt slechts enkele minuten in beslag.
De gegevens die je via de enquête verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Klik op onderstaande link om naar de enquête te gaan.
De enquête is in te vullen van 14 januari tot 17 februari 2016.

Alvast vriendelijk bedankt voor de medewerking!