ICP wijzigingen. Hoe staat het daarmee?

Na alle ophef over de ICP herziening die zelfs het landelijk nieuws haalde is er bij het KNWV aan gewerkt om met een oplossing te komen.

ICP herziening per 1 maart definitief

11 februari 2021

In december vorig jaar kondigden wij een aanscherping van de aanvraagprocedure van het ICP aan. Inmiddels zijn wij in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) tot een nieuw convenant gekomen die per 1 maart 2021 in zal gaan.

De aanscherping per 1 maart 2021 ziet er als volgt uit:

  • Een ICP kan alleen aangevraagd worden door een natuurlijk persoon met de Nederlandse nationaliteit of een natuurlijk persoon die aantoonbaar langer dan vijf jaar in Nederland woont
  • Natuurlijke personen moeten zich rechtstreeks richten tot het Watersportverbond voor een ICP aanvraag. Een ICP kan niet worden aangevraagd door een tussenpersoon.
  • Een ICP kan niet worden aangevraagd op naam van een bedrijf
  • Bij een ICP aanvraag zijn aanvullende documenten vereist, zoals een foto van het vaartuig en het een HIN nummer als de boot na 1998 gebouwd is.
  • De prijs voor het aanvragen van een ICP is naar aanleiding van de aanscherping gewijzigd.

Het Watersportverbond is van mening dat het ICP een nuttig instrument is voor Nederlandse booteigenaren mits deze breed geaccepteerd wordt en misbruik wordt tegengegaan. Wij blijven ons daarom inzetten voor het behoud ervan. Daarnaast dringen wij er bij het Ministerie op aan het gesprek te blijven voeren met Europese landen die het ICP nu niet accepteren, om tot een vorm te komen die wel wordt geaccepteerd.

LET OP! Geldigheid ICP

Op dit moment is het ICP geldig in dezelfde landen als voorheen. Kijk hier voor een overzicht.  De aanscherping betekent niet dat het ICP nu in landen wél wordt geaccepteerd waar dat voorheen niet zo was, zoals in Spanje, Italië en Portugal.

Met ons in gesprek over het ICP?

Uit reacties van ICP-houders maken wij op dat er behoefte is aan het uitwisselen van ervaringen en het doen van suggesties richting het Watersportverbond als uitgever van het ICP en het ministerie als opdrachtgever. Wij zijn graag bereid ICP-houders samen te brengen. Laat ons HIER weten als u  belangstelling hebt voor een dergelijk initiatief.