Over de HZV

Hier komt de nieuwe tekst van Norbert

De Haarlemse Zeilvereniging (HZV) is opgericht op 19 juli 1922 en is aangesloten bij het Watersportverbond. De vereniging telt ruim 400 leden. De haven is gelegen aan de Lagedijk
nr. 7a) te Spaarndam.

De vereniging organiseert evenementen (zoals zeiltochten en festiviteiten) en zeilwedstrijden voor haar leden en houdt 2x per jaar ledenvergadering. De haven faciliteert zowel zomer- als winterstalling in het water en op de wal en voldoet aan alle moderne milieueisen; een blijk van eigentijds en maatschappelijk verantwoord beleid.
Zelfwerkzaamheid is niet zonder reden de basis van de vereniging. Sinds 1922 hebben de leden vaak met hart en ziel aan de vereniging en het verenigingsgebeuren gewerkt. Zonder deze vrijwillige inzet zou de HZV nu niet beschikken over een schitterende accommodatie, met zomer- en winterstalling voor enkele honderden schepen.

Sinds 1945 is de HZV gevestigd op de huidige locatie en van daaruit zijn haven, terrein en opstallen gestaag uitgebreid. Het karakteristieke clubhuis dateert van begin jaren 50 en is door de leden zelf gebouwd.

Al jaren staat de jeugd centraal bij de HZV. Door zeillessen onder deskundige leiding, wedstrijden en tochtjes met Optimisten, Lasers en BM’s, die de vereniging voor dit doel in bezit heeft, probeert de vereniging de jeugd voor de watersport te interesseren. Een groeiend aantal jeugdleden is hiervan het resultaat.

Het orgaan “HZV-Praat” heeft een informatief karakter, komt 6x per jaar uit en heeft een oplage van ca. 330 exemplaren per uitgave. Sinds 1995 is het mogelijk voor commerciële doeleinden om te adverteren in de HZV-Praat.
De saamhorigheid binnen de HZV is groot, het ledenverloop is dan ook gering; voor velen is de vereniging een deel van hun leven en het grote aantal “zilveren-speld-dragers” verraadt dat een lidmaatschap van 25 jaar geen uitzondering is.
Kortom, onder het motto OPG (Ontspanning, Plezier en Gezelligheid) is de Haarlemse Zeilvereniging is een bloeiende watersportvereniging.