Covid-19 maatregelen en gevolgen

Op deze pagina tonen wij de berichten en nieuwsbrieven in chronologische volgorde die betrekking hebben op het virus en de gevolgen die dit voor onze vereniging heeft.

Maart 2022

Op dit moment zijn er geen maatregelen van kracht.

 

Zondag 18 oktober

We zijn weer een persconferentie verder en helaas zijn de maatregelen weer strenger geworden. Sommige zaken blijven hetzelfde:

Was je handen regelmatig.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Geen handen schudden.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar (en dat is meer dan je denkt).
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, of als één van de huisgenoten koorts heeft (>38 C), of als één van de huisgenoten positief getest is op Corona.
Nieuwe maatregel: De groepsgrootte ook buiten is maximaal 4 personen.

Uit het water halen

De havencommissie gaat met alle beperkingen die er gelden proberen de boten op de kant te zetten voor zover gewenst en mogelijk. De havencommissie is wat eerder begonnen om de hellingdagen wat minder vol te maken. In het bijgesloten aangepaste schema staan de geplande tijden. Is er een mogelijkheid om uw boot er eerder uit te halen doordeweeks? Laat het Erwin Sikking dan weten. De hellingploeg bestaat uit Erwin Sikking, René Lourens, Frank van Gool, Erik-Jan Hagenaar, John van Gent, Joop Muller, Frank Peetoom, Dries van de Meij  We willen benadrukken dat we gezien de omstandigheden er alle begrip voor hebben als u liever heeft dat uw boot toch in het water blijft, maar horen dat dan graag zo snel mogelijk. Gelieve contact op te nemen met Erwin Sikking (hzv1922@gmail.com).

Bij verkoudheid, ziekte of wanneer een booteigenaar aangeeft niet aanwezig wil of  kan zijn, dan meldt hij of zij dit bij Erwin.

En net zoals in het voorjaar:

Kom op tijd, maar niet te vroeg.
Als er genoeg helpende handen zijn ga dan naar je eigen boot of naar huis.
Zoek elkaar zo min mogelijk op.

Het clubhuis blijft gesloten, dus neem zelf lunch mee!  We zullen wel proberen voor koffie en thee te zorgen.

Algemene Leden Vergadering 27 november 2020

Het bestuur heeft inmiddels een tool aangeschaft om digitaal een ALV te kunnen organiseren. Ieder lid waarvan we een e-mail adres hebben zal een persoonlijke inlogcode ontvangen. Het programma is voorzien van een tweetrapsverificatie en de leden waarvan we een 06 nummer hebben, ontvangen tevens een code per SMS. Wij zullen leden waarvan we nog geen 06 nummer hebben een aparte e-mail sturen met het verzoek een 06 nummer naar de secretaris te sturen. We zullen in een volgende nieuwsbrief en de HZV-Praat verdere informatie verstrekken omtrent de Algemene Ledenvergadering. We kunnen voor leden die geen eigen e-mail adres hebben een tijdelijk e-mail adres toevoegen aan de vergaderapplicatie. Hopelijk is er dan iemand in de naaste omgeving die ze kan assisteren.

Vrijdag 3 juli

Ja alweer een nieuwsbrief en we mogen weer meer!

Toiletten & douches loods open Toiletten clubhuis

De poetsclub heeft in samenspraak met het bestuur besloten dat het vanaf nu handiger is om de douches en toiletten in de loods te gebruiken in plaats de oude toiletten in het clubhuis. De poetsclub heeft het sanitair na een extra lange winterstop prachtig schoongemaakt. Door middel van lint is de 1,5 meter afstand aangegeven. Wacht indien het te gebruiken sanitair bezet is buiten en kinderen tot en met 10 jaar gaan alleen onder begeleiding van een volwassene naar binnen. Ook nu staan er weer materialen klaar om alles schoon te houden, dus dat gaan we met elkaar weer blinkend houden.

Clubhuis en terras

Vanaf 1 juli mogen de clubhuizen en het terras weer open en kunnen we weer gezellig een drankje doen. Wel zijn er beperkingen. 1,5 Meter is de norm, alleen als je uit hetzelfde huishouden komt mag daar van afgeweken worden en je bent verplicht te gaan zitten. Spreek de leden aan als je ziet dat het vergeten wordt.
In overleg met het bestuur hebben we besloten om tijdens de weekenden alleen het terras open te stellen en de bestellingen en uitgifte via het raam te doen. De tafelindeling op het terras is zo aangepast dat we 1,5 meter waarborgen en er zijn merktekens aangebracht om dit te ondersteunen.
Als het uitgezette terras te weinig ruimte biedt kunnen er tafels naast gezet worden. Omdat iedereen op het terras moet zitten staan in het clubhuis klapstoelen die om de tafels gezet kunnen worden. Let op de juiste afstand. Na afloop van de bardienst, de klapstoelen graag weer binnen zetten.
Bij slecht weer is er geen bardienst.
Als we allemaal ons steentje bijdragen houden we zo het virus buiten de deur van de HZV

Werkavonden

Er is behalve de meest noodzakelijke werkzaamheden heel veel werk blijven liggen. Binnen de nog steeds geldende Corona-regels willen we de werkavonden weer voorzichtig opstarten vanaf dinsdag 7 juli. Het zal lastig zijn de 1,5 meter afstand in acht te nemen, maar we willen het gaan proberen. Na de werkavond is een drankje zittend op het terras mogelijk.

HZV Praat
Ook dit jaar zijn we weer benieuwd naar jullie vakantie avonturen. Stuur je verhaal met foto’s naar de redactie: redactie@haarlemsezeilvereniging.nl Of stuur via Whatsapp een foto met wie, wat, waar en wanneer naar 06-53236163.

Nazomerwedstrijden

Wat een onverwacht goed nieuws tijdens de persconferentie woensdag 24 juni! De regering staat vanaf 1 juli evenementen toe, zonder maximaal aantal deelnemers zolang de 1,5 meter maar gerespecteerd wordt. De veiligheidsregio heeft dit advies overgenomen in een nieuwe noodverordening per 1 juli. Onze nazomerwedstrijden kunnen doorgaan op 22 en 23 augustus.
Zeilen in meermansboten is per 1 juli ook toegestaan voor volwassenen dus voor het zeilen zijn er geen beperkingen. Voor de overige invulling van het weekend zullen we ons beraden wat er mogelijk is binnen de dan geldende regels. We hopen dat iedereen er weer zin in heeft om er een mooi zeilweekend van te maken.

Het bestuur van de Haarlemse Zeilvereniging

Vrijdag 5 juni

Allereerst hopen wij dat het met jullie allemaal nog steeds goed gaat en we de Corona met elkaar onder controle houden. De maatregelen om de kans op besmetting te verkleinen worden door de regering steeds verder versoepeld. De veiligheidsregio heeft deze adviezen vertaald naar een nieuwe noodverordening die sinds afgelopen maandag 12 uur van kracht is.
In deze noodverordening staat een voor de HZV belangrijke wijziging, de toiletten mogen weer open! De douches en wasgelegenheden nog niet, maar jachthavens mogen de toiletten weer openen.

Er is contact geweest met de poetsclub en er is besloten om 1 damestoilet en 1 herentoilet in het clubhuis (dus de oude toiletten) open te stellen. De tussendeur staat open zodat je van buitenaf kunt zien of er al iemand in het halletje staat. De maatregel om 1,5 meter afstand te houden is immers nog steeds van kracht. Slechts  1 persoon mag tegelijk naar binnen. Er staat schoonmaakmiddel voor de knoppen, deurkruk, doortrekker etc. Om de handen te wassen staat er een pompje met zeep en er is (wc) papier om de handen te drogen evenals een vuilnisbak om dit papier in te deponeren (zie ook foto’s). De poetsclub doet zijn best om alles zo schoon mogelijk te houden, maar we rekenen ook op de hulp van de leden. Als u het niet helemaal schoon aantreft, stroop de mouwen op en zorg dat het voor de volgende wel weer helemaal spik en span is. We hebben daarom besloten dat kinderen tot en met 10 jaar alleen onder begeleiding van 1 volwassene naar de wc gaan. We vinden het ongewenst als kinderen zelf aan de slag gaan met schoonmaakmiddel.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

HZV Praat

Ondanks het gebrek aan evenementen wordt binnenkort een nieuw clubblad uitgebracht. Daarin onder andere een interview met een prominent HZV lid. En natuurlijk ook de stand van zaken over lopende projecten zoals het nieuwe clubhuis en de voorbereiding op het jubileumfeest in 2022.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk worden we in deze HZV Praat ook opgeroepen om foto's, toelichtingen en verhalen van onze vakanties naar de redactie te zenden. We zijn benieuwd hoe het iedereen zal/is vergaan in deze coronatijd.

Er is overigens nog tot 9 juni de tijd om kopij in te zenden naar de redactie: redactie@haarlemsezeilvereniging.nl

Om te kunnen genieten van deze glossy van de HZV, is het belangrijk dat het secretariaat over het juiste postadres beschikt. Ontvang je al een tijdje geen HZV-Praat meer (laatste half april 2020) kun je dan contact opnemen met secretaris@haarlemsezeilvereniging.nl ?

 

Grote sluis Spaarndam - Rijnland

Onderstaand berichtje ontvingen wij van het Hoogheemraadschap Rijnland m.b.t. de grote sluis te Spaardam. Op dit moment regent het en zijn er (nog) geen maatregelen genomen, maar het is wel degelijk iets om rekening mee te houden.

“Inmiddels komt mede door het prachtige weer het vaarverkeer weer goed op gang en gelukkig zijn ook alle beperkingen die voortkwamen uit de Covid-19 situatie achter de rug. Maar al dat prachtige weer heeft ook een keerzijde als we buiten om ons heen kijken zien we de gazons weer langzaam geel worden en helaas zal als het zo doorgaat ook het chloridegehalte gaan stijgen. Tot op heden krijgt Rijnland nog zoet water binnen via de Hollandse IJssel maar u begrijpt dat dit ook niet onbeperkt blijft doorgaan.

In de bijlage heb ik voor u het schutregiem bijgevoegd dat door Rijnland wordt gebruikt ten tijde van extreme droogte.
Op dit moment verkeren wij nog in de normale situatie, wel zal de sluiswachter proberen om zo efficiënt mogelijk te schutten waardoor het mogelijk is dat de wachttijden soms iets langer kunnen zijn. Deze mail stuur ik u dus ook ter info en met het idee om elkaar op de hoogte te houden betreffende de situatie.”

In de bijlage vindt u het overzicht dat wij van Rijnland ontvingen. Voor actuele info waterafvoer Rijn, zoutgehalte zie https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/publiek

Het bestuur van de Haarlemse Zeilvereniging

Woensdag 29 april
Om 18.15 is er een nieuwe noodverordening uitgevaardigd door de veiligheidsregio Kennemerland. Er mag gesport worden door de jeugd. Samenkomsten van groepen van 3 personen of meer is nog steeds niet toegestaan en het sanitair moet gesloten blijven. Wij zien als bestuur geen invulling van de zeiltraining mogelijk in de vorm waarin we dat als HZV gewend zijn, waarbij ouders nadrukkelijk betrokken worden en gezelligheid hoog in het vaandel staat. De zeiltraining wordt voorlopig afgelast. Wel wordt er nog gezocht naar een mogelijkheid om in het najaar de cursisten met elkaar te laten kennismaken en wellicht een rondje te zeilen.

Conform de nieuwe noodverordening is het nog steeds niet toegestaan de sanitaire ruimten te openen maar we zien wel een opening om incidenteel overnachten aan boord toe te staan. Voorwaarde daarbij is wel dat men zelfvoorzienend is.
De maatregelen lijken ons steeds zwaarder te gaan vallen maar laten we proberen het vol te houden voor de gezondheid van een ieder die ons lief is.

Graag vragen wij uw aandacht voor de 1,5 meter afstand en het samenscholingsverbod. Ga dus niet met meer dan drie personen (bestaand uit verschillende huishoudens) bij elkaar aan boord zitten of bij elkaar staan. Geef elkaar de ruimte bij het passeren op de steiger en wacht indien mogelijk op een geschikte plaats. De gemeente Haarlemmermeer heeft al aangekondigd, ook bij de versoepeling voor de jeugd niet te schromen hard op te treden als de noodverordening niet wordt nageleefd.

Het bestuur van de Haarlemse Zeilvereniging

14 april 

Rijkswaterstaat heeft besloten tot nader order de brug over zijkanaal C (Rijksweg 9) en de Buitenhuizenbrug op zon-en feestdagen NIET te bedienen.
bron, KNWV

10 april

Harde maatregelen tegen pleziervaart: blokkade in haven Volendam, sluizen en bruggen dicht.
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/265311/harde-maatregelen-tegen-pleziervaart-blokkade-in-haven-volendam-sluizen-en-bruggen-dicht

Coronavirus, hoe treft dit de HZV

28 maart 2020

Beste leden van de HZV

In de Veiligheidsregio Kennemerland, waaronder de gemeente Haarlem en Haarlemmermeer vallen, is per 27 maart  2020 om 15:22 een nieuwe noodverordening van kracht. In artikel 2.5b Verbod sanitaire voorzieningen recreatie staat het volgende:
Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden geopend te houden. Voor de volledige tekst verwijs ik jullie naar onderstaande link.
https://www.vrk.nl/Nieuws/2020/03/27/Nieuwe-noodverordening-van-kracht  

Gevolgen voor de HZV
Per direct zijn ALLE sanitaire voorzieningen gesloten.
Langdurig recreatief gebruik, ofwel overnachten op de boot, is niet toegestaan.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.Laten we met elkaar ervoor zorgen dat verdere maatregelen niet nodig zijn. Spreek gerust een ander aan als het niet zo gaat als afgesproken. Laten we met elkaar ervoor zorgen deze crisis zo snel mogelijk te boven te komen. We rekenen op jullie hulp.

Het bestuur van de Haarlemse Zeilvereniging

 

Eerder bericht. dd 23 maart

Beste leden van de HZV

Inmiddels zijn de maatregelen vanuit de regering verlengd tot 1 juni en verscherpt. Ook samenkomsten van minder dan 100 personen zijn niet meer toegestaan zoals eenieder heeft kunnen vernemen via de zojuist uitgezonden persconferentie.

 

Derhalve worden alle verenigingsactiviteiten opgeschort.

De volgende aanvullende maatregelen zijn belangrijk dat ze ook bij de HZV in acht worden genomen!

Blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep, ga alleen. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook op de boot geldt: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven.

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen.

Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten. We rekenen op uw medewerking in dezen.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

Laten we met elkaar ervoor zorgen dat verdere maatregelen niet nodig zijn. Spreek gerust een ander aan als het niet zo gaat als afgesproken.

Zeiltraining

Helaas zullen we de zeiltraining niet kunnen laten beginnen zoals gepland. Momenteel is er nog geen enkel zicht op het eventuele verloop en dat maakt het maken van nieuwe plannen lastig. We hopen toch later dit jaar nog met een alternatief te kunnen komen.

Paasbrunch en Pinkstertocht 

Helaas zullen deze evenementen vanwege de verlenging van de maatregelen niet plaats kunnen vinden.

Het clubhuis blijft gesloten.

 Algemene Leden Vergadering

Verder zal de ALV niet doorgaan. Het voorstel is dat we de ALV voor deze keer schriftelijk zullen houden. Vreemd, maar het is voor deze keer niet anders. Teksten zullen worden afgedrukt in de HZV-praat. We hebben het uitbrengen van het clubblad vertraagd om hierop in te kunnen spelen. Mochten hier vragen over zijn vanuit de leden, dan kunnen deze per mail bij het secretariaat worden ingediend. Het bestuur zal hier per nieuwsbrief op reageren of persoonlijk indien gewenst.

Het bestuur van de Haarlemse Zeilvereniging

Aangepast rooster te water i.v.m. het Corona virus.

Beste HZV leden,

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte en het advies van het RIVM, willen wij u in de gelegenheid stellen uw boot te water te laten. Dit past op dit moment binnen het advies van het RIVM, mits we voldoende aandacht houden voor de randvoorwaarden:

 

Was je handen regelmatig.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Geen handen schudden.
Probeer 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
Hoe gaat het zaterdag in zijn werk? De havencommissie stelt een ploeg samen (Erwin Sikking, Frank van Gool, Erik-Jan Hagenaar, John van Gent, Joop Muller, Frank Peetoom) om  boten die nog op de kant staan in het water te laten, al dan niet in het bijzijn van de eigenaar. Uiteraard met toestemming van de eigenaar, anders blijft de boot gewoon op de kant staan. We willen benadrukken dat we gezien de omstandigheden er alle begrip voor hebben als u niet wil dat uw boot te water gaat, maar horen dat dan graag zo snel mogelijk. Gelieve contact op te nemen met Erwin Sikking (hzv1922@gmail.com).

 

Bij verkoudheid, ziekte of wanneer een booteigenaar aangeeft niet aanwezig wil of  kan zijn, dan meldt hij of zij dit bij Erwin. Erwin heeft het schema aangepast om te voorkomen dat er teveel leden tegelijk aanwezig zullen zijn. In de bijlage vindt u het

aangepaste schema.

 

Anders dan anders:

Kom op tijd, maar niet te vroeg.
Als er genoeg helpende handen zijn ga dan naar je eigen boot of naar huis.
Zoek elkaar zo min mogelijk op.
Het clubhuis blijft gesloten, dus neem zelf lunch mee!

 

We zullen wel proberen voor koffie en thee te zorgen.
Algemene Leden Vergadering

 

Verder zal de ALV niet doorgaan. Het voorstel is dat we de ALV voor deze keer schriftelijk zullen houden. Vreemd, maar het is voor deze keer niet anders. Teksten zullen worden afgedrukt in de HZV-praat. We hebben het uitbrengen van het clubblad vertraagd om hierop in te kunnen spelen. Mochten hier vragen over zijn vanuit de leden, dan kunnen deze per mail bij het secretariaat worden ingediend. Het bestuur zal hier per nieuwsbrief op reageren of persoonlijk indien gewenst.

 

Het bestuur van de Haarlemse Zeilvereniging