Update Buitenhuizerbrug

Update Buitenhuizerbrug

Op 22 december 2023 ontvingen wij via de regiovertegenwoordiger van het Watersportverbond, Auke Bender (HJC), een update omtrent de situatie Schipholbruggen (gestremd tot mei 2025). Pas eind februari zou er duidelijkheid komen omtrent de bediening van de Buitenhuizerbrug na 27 maart. Als bestuur van de HZV waren wij niet gerust op de goede afloop met de Buitenhuizerbrug.

Daarom heeft het bestuur van de Haarlemse Zeilvereniging 20 januari 2024 een WOO verzoek ingediend bij Rijkswaterstaat omtrent het onderhoudsregime de afgelopen vijf jaar van de Buitenhuizerbrug. We hopen daarmee de urgentie om deze brug te repareren en te bedienen volgens de normale tijden te benadrukken.

Gisteren en vandaag ontvingen wij positief nieuws:

Vanaf zaterdag 10 februari tot en met woensdag 27 maart kunnen vaarweggebruikers een bediening aanvragen voor maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 21.00 uur.

Vanaf 28 maart gaat de brug volgens het reguliere regime draaien!