En een kadootje pak je in

A la kunstenaar Christo wordt het clubhuis ingepakt. Weliswaar aan de binnenkant maar toch. Het inpakken is noodzakelijk om de muren en het plafond te kunnen spuiten. Inpakken is echt veel werk maar maakt het spuiten redelijk simpel. Hieronder een aantal foto’s van het ingepakte clubhuis.

   
Ook op de eerste etage is hard gewerkt. Het leggen van laminaat is inmiddels gestart en ver gevorderd. En kijk eens naar die mooie groene muren, 50 tinten groen?