Maaien Markermeer gestart


Op 1 juli 2019 start het maaien van een fors areaal waterplanten op het IJmeer en Markermeer. Watersporters en watersportbedrijven ondervinden veel last van de waterplanten. HISWA Vereniging is blij dat dit seizoen het maaien geregeld is. Samen met het Watersportverbond richtte HISWA een stichting op die het maaien coördineert en regelt: de Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer. Dit als onderdeel van een meerjarige aanpak van de waterplantenproblematiek in een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze stichting gaf de opdracht aan de partij die het daadwerkelijke maaien en afvoeren gaat doen. “Om het vaargebied aantrekkelijk te houden, is het van belang dat er tijdig en voldoende gemaaid wordt”, zegt Gerdina Krijger, regiomanager Midden-Nederland van HISWA Vereniging.
Lees hier het volledige bericht.