Nieuw sluisbeleid sluis Spaarndam

 

Eind vorig jaar hebben bestuursleden van de Jachtvereniging Watervrienden, de Haarlemse Zeilvereniging, de Haarlemsche Jachtclub, Scouting Haarlem en de Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem gesproken met Erik van der Linden, Dolf Kern en dijkgraaf Rogier van der Sande van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Het gesprek ging over de ontstane problemen bij de stremming van de Grote Sluis in augustus 2018. Deze stremming bleek nodig vanwege een extreem water tekort door de toen heersende droogte en daardoor een te grote zout indringing vanuit het Noordzeekanaal.

De verenigingen hebben toen sterk aangedrongen bij Rijnland om na te denken hoe deze problemen, vooral op het gebied van communicatie, in de toekomst verbeterd kunnen worden.
Rijnland heeft dit zeer ter harte genomen en heeft een nieuw schutbeleid voorgesteld dat onlangs met bestuursleden van de betrokken verenigingen en Erik van der Linden en Dolf Kern van het Hoogheemraadschap van Rijnland is besproken.

Het voorstel van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor een nieuw schutbeleid houdt 4 fases in, t.w.;

Code groen. De situatie is normaal.

Er kan dus optimaal geschut worden.

Code geel. Er dreigt een watertekort.

Hiervoor geldt het volgende schutregime:
De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten.
Voor de recreatievaart is er eens per 2 uur een schutting heen en terug, wanneer er geen aanbod is van beroepsvaart in een tijdvak van 2 uur.
De kolksluis blijft in bedrijf.

Code oranje. Er is een feitelijk watertekort.

Hiervoor geldt het volgende schutregime:
De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten.
De recreatievaart kan minimaal 3x per dag schutten. Afgestemd op de bedieningstijden van de brug A9 (ochtend, middag en avond opening).
De Blauwe Golf blijft dus gewaarborgd.
De Kolksluis wordt volledig gestemd.

Code rood. Er is een extreem watertekort.

De beroepsvaart kan alleen schutten op afspraak.
Voor de recreatievaart geldt een volledige stremming.
De Kolksluis wordt volledig gestemd.

Na een goede discussie, waarin duidelijk is geworden dat wel degelijk rekening moet worden gehouden met stremmingen in de (nabije) toekomst hebben de betrokken verenigingen aangegeven zicht te kunnen vinden in dit voorstel van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Inmiddels heeft de recreatievaart al kunnen merken dat er wat strenger geschut wordt. De deur die de kolk halveert wordt vaker gebruikt en er wordt wat langer gewacht om meer schepen tegelijk schutten, waarbij wel rekening wordt gehouden met de brugbediening Rijksweg A9.

De bovengenoemde verenigingen stellen wel als voorwaarde dat er ruim van te voren heel goed gecommuniceerd moet gaan worden wanneer er uitzicht is op het van kracht worden of wijzigen van een code.

Hiervoor gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland een communicatie protocol opstellen.