Aanpassing bedenktijden Kaagbrug in Westelijke Staande Mastroute.

Sinds de invoering van de Blauwe Golf blijkt de enkele ochtend bedieningstijden van de Kaagbrug in de A44 zo ongunstig waren dat de spitsluiting in Haarlem (net) niet gehaald werd.

Wat was een wens van de provincie Noord-Holland (de route beheerder) en de gebruikers van de route om deze tijden aan te passen zodat de spitsluiting wel gehaald kon worden.
Na goed overleg met Rijkswaterstaat is dit gelukt! Wel moest deze aanpassing gecompenseerd worden en gekozen is om de vroege ochtend en late avondbedientijden van de brug Buitenhuizen te beperken.