Renovatie Buitenrustbruggen Haarlem

Vanaf 14 november aanstaande renoveert Dura Vermeer, in opdracht van de Gemeente Haarlem, de Buitenrustbruggen over het Spaarne.
Om het staalwerk van de beweegbare bruggen te kunnen vervangen, wordt het scheepvaartverkeer tijdelijk gestremd.
Klik hier voor de flyer met welke data de stremmingen plaatsvinden.
Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijs ik u naar : www.buitenrustbruggen.nl